Výpis všech článků

ilustrace

Nemocné dítě do školy nepatří

Nemocné dítě do školy nepatří ani dítě v karanténě nesmí navštěvovat ZUŠ. Žádáme rodiče o zodpovědný přístup. Pedagogové po domluvě ochotně zameškané hodiny nahradí. Děkujeme za pochopení.

Směrnice o zacházení s osobními údaji ve škole

Datum uveřejnění: 1. září 2022

Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji. Směrnice rovněž upravuje některé povinnosti školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy.

Výroční zpráva za školní rok 2020 - 2021

Datum uveřejnění: 27. srpna 2021

Výroční zpráva ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov za školní rok 2020/2021
 

Školní řád s účinností od 1. 9. 2021

Datum uveřejnění: 28. červen 2021

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Provoz a vnitřní režim školy. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Úplata za vzdělávání. Výchovná opatření. Organizace výuky při omezení přítomnosti žáků ve škole.
 

Hrátky se sklem

Ve školním roce 2020/2021 jsme se z důvodu distanční výuky moc nedostali k fotografování digitálními zrcadlovkami. Žáci měli ve většině případů doma k dispozici jen mobily a některé v docela špatném stavu. Po obnovení prezenční výuky jsme se vrhli na tvůrčí činnost doslova hekticky, protože toho zbývalo mnoho k dokončení. Z objemného seznamu úkolů jsem se snažila vybrat ty, které by žákům daly co nejvíce a tak jsem vybrala úkoly opravdu náročné.
Eva Malicherová, učitelka multimediální tvorby

Jak si užít pastel

Návrat do školních lavic jsme v květnu 2021 oslavili dováděním se suchým pastelem. Nejprve jsme si techniku oživili při kresbě květů, kdy jsme se inspirovali tvorbou americké malířky jménem Georgia O'Keeffe a pak jsme se pustili do expresivnější tvorby na téma Noční dravci. Jako obvykle jsem si vyslechla radostné výkřiky od milovníků této kresebné techniky a vzdychání od těch, kteří suchému pastelu dosud nepropadli. 
Eva Malicherová, učitelka multimediální tvorby

Peripetie absolventů ve školním roce 2020/2021

Letošní absolventi studijního zaměření Multimediální tvorba to neměli vůbec snadné, protože se museli potýkat se svou absolventkou prací sami ve svých domovech. Pár on-line konzultací dle mého názoru naprosto nenahradí osobní kontakt mezi žákem a pedagogem v průběhu tvůrčího procesu. Je to jen taková z nouze ctnost, jak se říká. Proto smekám před svými žáky, že navzdory všemu dokázali systematicky pracovat a dílo dokončit. V detailu článku se můžete blíže seznámit s jejich tvorbou.

Kouzla v dešti

V měsíci květnu nám počasí vůbec nepřálo, bylo stále chladno a navíc pršelo jako v deštném pralese. Nadšení fotografové z "Multičky" se však nepřízní počasí nenechali odradit a vykouzlili i v těchto podmínkách řadu půvabných snímků.

Zamyšlení pedagoga nad distanční formou výuky výtvarné výchovy

Tento článek je zamyšlením pedagoga nad distanční výukou, která představuje pro pedagogy výtvarného oboru aktuální výzvu. Pojednává o dopadech distanční výuky na psychiku žáků, o dilematech pedagogické práce a o softwaru – novodobém fenoménu, který prostoupil všechny úrovně našeho života.

Kreativní portrét

Jarní sluníčko nám vlilo energii do žil a s ním přišly i nové nápady.  Zvláště starší žáci se s chutí vrhli na kreativní portrét a experimentovali se světlem, se stíny, doplňky a zajímavým pozadím. Někteří v rámci rodin i přátelských vztahů spojili své síly, půjčili si navzájem fototechniku a ochotně pózovali. Děkujeme všem za solidaritu a hlavně modelům za svatou trpělivost.
 

Celkový počet článků: 82


Další informace

  • IČ: 60802154
  • DIČ: CZ60802154
  • Číslo účtu: 1683825339/0800
  • Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní umělecká škola
Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2

Zámecká 2
739 34  Šenov

Telefon: +420 596 887 421

E-mail: zus.senov@seznam.cz
www.zus-senov.cz

Více informací

Další informace