Historie školy

Základní umělecká škola Viléma Wünsche byla zřízena městem Šenov jako příspěvková organizace. Svou činnost zahájila dne 1. září 1994. Ve svém názvu nese jméno akademického malíře, národního umělce a šenovského rodáka Viléma Wünsche. 

Její vznik vyřešil dlouholetý problém spojený se zajišťováním výuky hry na hudební nástroje ve městě. Pobočka ZUŠ Frýdek-Místek totiž nestačila pokrýt zájem uchazečů a tak bylo mnoho dětí nuceno dojíždět do vzdálené Ostravy a Havířova.

V budově naší školy dříve bývala zámecká registratura a vrchnostenské kanceláře, které patřily k zámku postavenému někdy koncem 16.století hrabětem Skrbenským. Pro špatný stav byl v roce 1927 celý zámek zbourán. Po většinu roků tohoto století sloužila budova městské samosprávě. Když došlo k přestěhování samosprávy do nově vystavěné budovy, opouštěla ji se záměrem otevřít zde ZUŠ, jejíž zřízení schválilo městské zastupitelstvo.

Předběžné předpoklady hovořily zhruba o 120 až 150 žácích. Ve skutečnosti je počet dětí, které školu navštěvují mnohem vyšší. Důvodem je bezpochyby vysoká kvalita výuky a široká nabídka oborů. K přitažlivosti školy nemálo přispívá její poloha v atraktivním prostředí zámeckého parku, který vytváří nádhernou pozitivní atmosféru.

Je pochopitelné, že budova, která sloužila městské samosprávě, nevyhovovala plně novému účelu, k němuž měla sloužit od roku 1994. Již na počátku jsme se potýkali s nedostatkem tříd, protože počet našich žáků značně překročil předpokládanou kapacitu. Chyběla sborovna, větší místnost pro výuku nauky o hudbě a především koncertní sál. Následující roky míjely ve znamení stavebních úprav. Bouralo se, přestavovalo a inovovalo téměř každé letní prázdniny a leckdy i během školního roku. Učitelé a žáci však pilně pracovali často i ve velmi bojových podmínkách.

Teprve nedávno jsme si všichni mohli říci: „Stálo to za to“. Bylo dosaženo všeho, co jsme si dosud vytýčili. Naše škola má opravenou střechu, nová okna a fasádu, v podkroví je prostorný koncertní sál a několik nových místností. Byl definitivně vyřešen problém s nedostatkem tříd. I žáci navštěvující nauku o hudbě se mohou vzdělávat v odpovídajících podmínkách. Pedagogové již mohou odpočívat a stravovat se v příjemném prostředí nové sborovny.

Máme před sebou několik klidných let, kdy se budeme moci opravdu věnovat pouze umění...


 
Foto 1
Foto 2

Všechny fotografie z galerie Historie školy

Přehled starších článků | Autor: Eva Malicherová | Počet přečtení: 5340x


Další informace

  • IČ: 60802154
  • DIČ: CZ60802154
  • Číslo účtu: 1683825339/0800
  • Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní umělecká škola
Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2

Zámecká 2
739 34  Šenov

Telefon: +420 776 179 035

E-mail: info@zus-senov.cz
www.zus-senov.cz

Více informací

Další informace