Přijímací řízení

Závazné termíny přijímacích talentových zkoušek pro školní rok 2024 - 2025:

Přijímací talentové zkoušky proběhnou ve dnech od 3. 6. do 7. 6. 2024. Uzávěrka přihlášek bude v neděli 2. 6. 2024. 
Bc. Eva Malicherová, ředitelka školy

Organizace přijímacího řízení

I. Přijímání uchazečů ke vzdělávání

1. Přijímání uchazečů ke vzdělávání probíhá v souladu s § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb.,  o základním uměleckém vzdělávání. 

2. Do přípravného studia jsou přijímání uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání. 

3. Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímání uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. 

II. Kritéria přijímací talentové zkoušky do hudebního oboru 

1. Pohovor 
a) komunikační schopnosti dítěte
b) motivace ke studiu
c) školní zralost, biologická a manuální připravenost*
d) zájmy 

2. Talentové předpoklady
a) rozlišení výšky tónu, tóniny
b) určit počet tónů souznějících
c) uchazeči o studium ve všech odděleních kromě pěveckého - schopnost intonovat lidovou píseň v rozsahu 3 tónů (Halí belí, Hou hou krávy jdou)
d) uchazeči o studium v pěveckém oddělení – schopnost intonovat v rozsahu 5 tónů (Pod naším okýnkem, Když jsem husy pásala)
e) hudební paměť (opakovat hranou a zpívanou melodii)
f) zopakování vytleskaného rytmu nebo interpretované písně 
 
 
 
3. Hodnocení přijímací talentové zkoušky 

 
Kritérium Maximální počet bodů
Pohovor 4
Talentové předpoklady 12
Celkem 16


 
Celkem získaný počet bodů Hodnocení
0-7 nevyhověl
8-16 vyhověl

III. Kritéria přijímací talentové zkoušky do výtvarného oboru Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba
 
1. Úkol

a) Zátiší – formát A3, technika kresba tužkou 

2. Hodnocení přijímací talentové zkoušky 

 
Kritérium Maximální počet bodů
Zájem o obor 1
Domácí práce 5
Kompozice 2
Zachycení tvaru 2
Originalita 2
Trpělivost 1
Zpracování plochy 2
Jistota linie 1
Celkem 16

 
Celkem získaný počet bodů Hodnocení
0-7 nevyhověl
8-16 vyhověl

IV. Kritéria přijímací talentové zkoušky do výtvarného oboru Studijní zaměření: Multimediální tvorba
 
1. Úkol

a) Zátiší – formát A3, technika kresba tužkou
b) Rozbor fotografií – kompozice, expozice, barevnost 

2. Hodnocení přijímací talentové zkoušky

 
Kritérium Maximální počet bodů
Zájem o obor 1
Domácí práce 2
Kompozice 2
Zachycení tvaru 2
Originalita 2
Trpělivost 1
Zpracování plochy 2
Jistota linie 1
Rozbor fotografií 3
Celkem 16


 
Celkem získaný počet bodů Hodnocení
0-7 nevyhověl
8-16 vyhověl 

V. Závěr 

1. Výsledky přijímacích talentových zkoušek jsou oznámeny uchazečům (zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) do 30. 6. daného kalendářního roku. 

2. Uchazeči, kteří se z vážných důvodů nemohou dostavit k přijímací talentové zkoušce v určeném termínu, jsou povinni svoji neúčast písemně oznámit řediteli školy. Ředitel školy v tomto případě stanoví náhradní termín pro přijímací talentovou zkoušku. 

3. Pokud nedojde k naplnění některého z oborů, bude vyhlášeno 2. kolo případně další kola přijímacích talentových zkoušek. V tomto případě je nutné sledovat školní webové stránky. 
 
Platnost od:   1. 1. 2019
Účinnost od:  1. 3. 2019                                                                   
                     
 
                                                                                                          Vlasta Urbášková
                                                                                                             ředitelka školy
 
*Manuální připravenost pro hru na klarinet, saxofon, trubku a hoboj sestává z nahoře a dole plně vzrostlých druhých zubů jedniček a dvojek, všech deseti prstů a vzrůstu. Doporučujeme rodičům také rentgen plic dítěte.
Manuální připravenost pro hru na kytaru sestává ze synchronizace prstů pravé a levé ruky dohromady, rozpětí, flexibility a samostatnosti, uvolněnosti prstů levé ruky a uvolněnosti a samostatnosti prstů pravé ruky.
 
Přehled starších článků | Autor: Eva Malicherová | Počet přečtení: 6426x


Další informace

  • IČ: 60802154
  • DIČ: CZ60802154
  • Číslo účtu: 1683825339/0800
  • Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní umělecká škola
Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2

Zámecká 2
739 34  Šenov

Telefon: +420 776 179 035

E-mail: info@zus-senov.cz
www.zus-senov.cz

Více informací

Další informace