Přijímací řízení

Závazné termíny přijímacích talentových zkoušek pro školní rok 2022 - 2023:
 
Studijní zaměření Den Datum Od Do
Komplexní výtvarná tvorba pátek 3.6.2022 16.00 17.00
Hra na housle, hra na klavír a EKN pondělí 6.6.2022 14.00 17.00
Hra na klarinet, saxofon, zobcovou flétnu úterý 7.6.2022 14.00 17.00
Sólový zpěv úterý 7.6.2022 14.00 16.00
Hra na kytaru středa 8.6.2022 14.00 17.00
Hra na kytaru čtvrtek 9.6.2022 14.00 16.00
Multimediální tvorba středa 8.6.2022 14.00 15.30

Organizace přijímacího řízení

I. Přijímání uchazečů ke vzdělávání

1. Přijímání uchazečů ke vzdělávání probíhá v souladu s § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb.,  o základním uměleckém vzdělávání. 

2. Do přípravného studia jsou přijímání uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání. 

3. Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímání uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. 

II. Kritéria přijímací talentové zkoušky do hudebního oboru 

1. Pohovor 
a) komunikační schopnosti dítěte
b) motivace ke studiu
c) školní zralost, biologická a manuální připravenost*
d) zájmy 

2. Talentové předpoklady
a) rozlišení výšky tónu, tóniny
b) určit počet tónů souznějících
c) uchazeči o studium ve všech odděleních kromě pěveckého - schopnost intonovat lidovou píseň v rozsahu 3 tónů (Halí belí, Hou hou krávy jdou)
d) uchazeči o studium v pěveckém oddělení – schopnost intonovat v rozsahu 5 tónů (Pod naším okýnkem, Když jsem husy pásala)
e) hudební paměť (opakovat hranou a zpívanou melodii)
f) zopakování vytleskaného rytmu nebo interpretované písně 
 
 
 
3. Hodnocení přijímací talentové zkoušky 

 
Kritérium Maximální počet bodů
Pohovor 4
Talentové předpoklady 12
Celkem 16


 
Celkem získaný počet bodů Hodnocení
0-7 nevyhověl
8-16 vyhověl

III. Kritéria přijímací talentové zkoušky do výtvarného oboru Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba
 
1. Úkol

a) Zátiší – formát A3, technika kresba tužkou 

2. Hodnocení přijímací talentové zkoušky 

 
Kritérium Maximální počet bodů
Zájem o obor 1
Domácí práce 5
Kompozice 2
Zachycení tvaru 2
Originalita 2
Trpělivost 1
Zpracování plochy 2
Jistota linie 1
Celkem 16

 
Celkem získaný počet bodů Hodnocení
0-7 nevyhověl
8-16 vyhověl

IV. Kritéria přijímací talentové zkoušky do výtvarného oboru Studijní zaměření: Multimediální tvorba
 
1. Úkol

a) Zátiší – formát A3, technika kresba tužkou
b) Rozbor fotografií – kompozice, expozice, barevnost 

2. Hodnocení přijímací talentové zkoušky

 
Kritérium Maximální počet bodů
Zájem o obor 1
Domácí práce 2
Kompozice 2
Zachycení tvaru 2
Originalita 2
Trpělivost 1
Zpracování plochy 2
Jistota linie 1
Rozbor fotografií 3
Celkem 16


 
Celkem získaný počet bodů Hodnocení
0-7 nevyhověl
8-16 vyhověl 

V. Závěr 

1. Výsledky přijímacích talentových zkoušek jsou oznámeny uchazečům (zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) do 30. 6. daného kalendářního roku. 

2. Uchazeči, kteří se z vážných důvodů nemohou dostavit k přijímací talentové zkoušce v určeném termínu, jsou povinni svoji neúčast písemně oznámit řediteli školy. Ředitel školy v tomto případě stanoví náhradní termín pro přijímací talentovou zkoušku. 

3. Pokud nedojde k naplnění některého z oborů, bude vyhlášeno 2. kolo případně další kola přijímacích talentových zkoušek. V tomto případě je nutné sledovat školní webové stránky. 
 
Platnost od:   1. 1. 2019
Účinnost od:  1. 3. 2019                                                                   
                     
 
                                                                                                          Vlasta Urbášková
                                                                                                             ředitelka školy
 
*Manuální připravenost pro hru na klarinet, saxofon, trubku a hoboj sestává z nahoře a dole plně vzrostlých druhých zubů jedniček a dvojek, všech deseti prstů a vzrůstu. Doporučujeme rodičům také rentgen plic dítěte.
Manuální připravenost pro hru na kytaru sestává ze synchronizace prstů pravé a levé ruky dohromady, rozpětí, flexibility a samostatnosti, uvolněnosti prstů levé ruky a uvolněnosti a samostatnosti prstů pravé ruky.
 
Přehled starších článků | Autor: Eva Malicherová | Počet přečtení: 4083x


Další informace

  • IČ: 60802154
  • DIČ: CZ60802154
  • Číslo účtu: 1683825339/0800
  • Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní umělecká škola
Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2

Zámecká 2
739 34  Šenov

Telefon: +420 596 887 421

E-mail: zus.senov@seznam.cz
www.zus-senov.cz

Více informací

Další informace