Informace o studiu

Studijní zaměření Multimediální tvorba je rozděleno na základní studium I. stupně, základní studium II. stupně a studium pro dospělé.

Základní studium I. a II. stupně

Do základního studia I. stupně jsou přijímáni žáci ve věku od 9 let, délka studia trvá 7 let. V průběhu studia se žáci seznámí se základy plošné, prostorové a multimediální tvorby.

Výuka je zaměřena na práci s digitálními technologiemi, které představují nástroj uměleckého vyjádření nahrazující staré řemeslné techniky. Jedná se především o zpracování digitálních fotografií a základy počítačové grafiky. Žáci si také osvojí základy kresby, malby, grafiky a tvorby prostorových objektů z keramické hlíny.

Velký důraz je kladen na výuku fotografování, obrazovou kompozici a informace ze světa grafického designu. Výstupy této tvorby jsou archivovány ve školních počítačích a jsou prezentovány na webových stránkách školy. Výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně.

Zařazení multimediální tvorby do výuky respektuje vzdělávací obsah výtvarného oboru, minimální časovou dotaci danou rámcovým učebním plánem a charakter základního uměleckého vzdělávání.

Po absolvování prvního stupně mohou žáci pokračovat v základním studiu II. stupně, které  je určeno pro žáky od 14 let věku, délka studia trvá 4 roky.

Žákům s dyslektickými a dysfunkčními poruchami věnujeme zvýšenou pozornost

Studium pro dospělé

Studium pro dospělé organizujeme pro absolventy II. stupně základního studia nebo pro žáky, kteří vzhledem k jejich věku nemohou zahájit studium v základním studiu. Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky. Délka vzdělávání v tomto studiu se určuje podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku. Výstupy jednotlivých ročníků vypracuje třídní učitel v individuálním plánu žáka.

Výtvarná kultura:
Výuka výtvarné kultury, která spočívá v poznávání jednotlivých uměleckých slohů a stylů, umělců a osobností od dob minulých po současnost, se prolíná celou výukou a není samostatně hodnocena. Látku tohoto studijního zaměření nelze rozdělit do ročníků, protože se s ní dítě setkává odmalička až do dospělosti v nejrůznějších podobách. Látka je vybírána v souladu s pojetím výuky. K osvojení učiva dochází vrstvením zkušeností, které se utvářejí jak tvorbou, tak experimentací, vytrácejí se, obnovují a vzájemně se doplňují.


 

 
Foto 1
Foto 2
Foto 29
Foto 30
Foto 2
Foto 8
Foto 9
Foto 5
Foto 6
Foto 15
Foto 8
Foto 2
Foto 11
Foto 22
Foto 16
Foto 18
Foto 5
Foto 19

Všechny fotografie z galerie Úvodní fotografie "Multičky"

Přehled starších článků | Autor: Eva Malicherová | Počet přečtení: 6034x


Další informace

  • IČ: 60802154
  • DIČ: CZ60802154
  • Číslo účtu: 1683825339/0800
  • Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní umělecká škola
Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2

Zámecká 2
739 34  Šenov

Telefon: +420 776 179 035

E-mail: info@zus-senov.cz
www.zus-senov.cz

Více informací

Další informace