Výtvarná tvorba

Studijní zaměření Komplexní výtvarná tvorba je rozděleno na přípravné studium, základní studium I. stupně, základní studium II. stupně a studium pro dospělé.

Přípravné studium

Přípravné studium je určeno pro žáky od 5 let věku, délka studia trvá maximálně 2 roky. Pro žáka přípravného studia je výtvarná tvorba především hrou. Hra je ve výuce nejčastějším námětem k tvoření, může tvorbu doprovázet nebo jí předcházet. Přípravné studium je realizováno s dvouhodinovou dotací. Po absolvování přípravného studia žáci pokračují v rozvoji svých dovedností v základním studiu I.stupně.

Žákům s dyslektickými a dysfunkčními poruchami věnujeme zvýšenou pozornost

Základní studium I. a II. stupně

Do základního studia I. stupně jsou přijímáni žáci ve věku od 7 let, délka studia trvá 7 let. Obsahem studia Komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se s maximální škálou možného užití materiálů. Součástí výuky jsou základy z dějin umění a získávání aktuálního kulturního přehledu. Návštěvy kulturních akcí a diskuse na výtvarné téma při všech stupních studia vedou k nacházení inspirace, asociací, souvislostí a k výtvarnému myšlení žáka. Výtvarná tvorba, která je vyučována v naší škole, podporuje každé i méně nadané dítě, aby se vyvíjelo v citlivou bytost, esteticky cítící, ohleduplnou a kamarádskou.  V hodinách děti poslouchají pohádky, příběhy i hudbu různých žánrů. Cílem výuky je rozvoj vztahu ke všemu krásnému a snaha nalézt cestu i k dávno zapomenutým odkazům našich předků. Výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně.

Po absolvování prvního stupně mohou žáci pokračovat v základním studiu II. stupně, které  je určeno pro žáky od 14 let věku, délka studia trvá 4 roky.

Studium pro dospělé

Studium pro dospělé organizujeme pro absolventy II. stupně základního studia nebo pro žáky, kteří vzhledem k jejich věku nemohou zahájit studium v základním studiu. Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky. Délka vzdělávání v tomto studiu se určuje podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku. Výstupy jednotlivých ročníků vypracuje třídní učitel v individuálním plánu žáka.

Obsah vyučovaných předmětů

Obsah předmětu: Plošná tvorba
Základní učivo:
 • kresba (tužka, pero, dřívko, rudka a uhel)
 • malba (tempera, pastel, anilínové barvy, kvaš, olejový pastel, pastelky)
 • grafika (tisk z výšky - linoryt, tisk z hloubky - suchá jehla, materiálový tisk) 

Obsah předmětu: Prostorová tvorba
Základní učivo:
 • tvorba z keramické hlíny
 • prostorová tvorba s papírem
 • kašírování
 • lepení, tvarování, modelování, konstruování
Doplňující učivo:
 • tvorba s textilem - šití, stříhání, proplétaní, omotávání, vyšívání, lepení
 • landart - tvorba s přírodninami
 • kombinované techniky
 • kraslice
 • přáníčka
 • tvorba s korálky
 • adventní věnce
 • tupování
 • koláže

Výtvarná kultura:
Výuka výtvarné kultury, která spočívá v poznávání jednotlivých uměleckých slohů a stylů, umělců a osobností od dob minulých po současnost, se prolíná celou výukou a není samostatně hodnocena. Látku tohoto studijního zaměření nelze rozdělit do ročníků, protože se s ní dítě setkává odmalička až do dospělosti v nejrůznějších podobách. Látka je vybírána v souladu s pojetím výuky. K osvojení učiva dochází vrstvením zkušeností, které se utvářejí jak tvorbou, tak experimentací, vytrácejí se, obnovují a vzájemně se doplňují.

 
Foto 4
Foto 28
Foto 26
Foto 4
Foto 3
Foto 1
Foto 19
Foto 15
Foto 20

Všechny fotografie z galerie Úvodní fotografie "Výtvarky"

Přehled starších článků | Autor: Dooffy Design | Počet přečtení: 7012x


Další informace

 • IČ: 60802154
 • DIČ: CZ60802154
 • Číslo účtu: 1683825339/0800
 • Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní umělecká škola
Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2

Zámecká 2
739 34  Šenov

Telefon: +420 776 179 035

E-mail: info@zus-senov.cz
www.zus-senov.cz

Více informací

Další informace