Úřední deska

Skartační řád

Datum uveřejnění: 7. března 2019
 
Organizace Základní umělecká škola Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2 na základě ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve smyslu vyhlášky č. 646/2004 Sb., který stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení, vydává tento řád.
 

Organizace přijímacího řízení

Datum uveřejnění: 13. září 2018
 
Organizace přijímacího řízení - přijímání uchazečů dle § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
 
 

Organizace výuky Nauky o hudbě pro žáky s individuálním studijním plánem

Datum uveřejnění: 13. září 2018
 
Pravidla pro organizaci výuky Nauky o hudbě pro žáky s individuálním studijním plánem pro 1. až 5. ročník.
 
 

Organizační řád - Směrnice pro poskytování informací

Datum uveřejnění: 13. září 2018
 
Organizační řád školy. Směrnice pro poskytování informací na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
 

Výroční zpráva za školní rok 2017 - 2018

Datum uveřejnění: 13. září 2018

Výroční zpráva ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov za školní rok 2017/2018
 

Celkový počet článků: 15


Další informace

  • IČ: 60802154
  • DIČ: CZ60802154
  • Číslo účtu: 1683825339/0800
  • Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní umělecká škola
Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2

Zámecká 2
739 34  Šenov

Telefon: +420 596 887 421

E-mail: zus.senov@seznam.cz
www.zus-senov.cz

Více informací

Další informace