Úřední deska

Zásady ochrany osobních údajů Základní umělecké školy Viléma Wünsche

Datum uveřejnění: 14. září 2023

Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o tom, jaké jsou zásady zpracování a ochrany osobních údajů v naší organizaci.

Informace o ochraně osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání

Datum uveřejnění: 14. září 2023

Informace o ochraně osobních údajů je poskytována pro plnění právních povinností v článcích 12 až 14 obecného nařízení. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

Výroční zpráva za školní rok 2022 - 2023

Datum uveřejnění: 7. srpna 2023

Výroční zpráva ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov za školní rok 2022/2023
 

Výroční zpráva za školní rok 2021 - 2022

Datum uveřejnění: 25. srpna 2022

Výroční zpráva ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov za školní rok 2021/2022
 

Školní vzdělávací program 5

Datum uveřejnění: 25. srpna 2022
 
Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Viléma Wünsche, Šenov - verze 5.
 
 

Covid ve školách - Kdo o čem rozhoduje?

Datum uveřejnění: 22. listopadu 2021

Přehled, kdo o čem rozhoduje, nošení roušek, nařízení karantény, distanční výuka.
 

Výroční zpráva za školní rok 2020 - 2021

Datum uveřejnění: 27. srpna 2021

Výroční zpráva ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov za školní rok 2020/2021
 

Školní řád s účinností od 1. 9. 2021

Datum uveřejnění: 28. červen 2021

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Provoz a vnitřní režim školy. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Úplata za vzdělávání. Výchovná opatření. Organizace výuky při omezení přítomnosti žáků ve škole.
 

Výroční zpráva za školní rok 2019 - 2020

Datum uveřejnění: 28. června 2020

Výroční zpráva ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov za školní rok 2019/2020
 

Výroční zpráva za školní rok 2018 - 2019

Datum uveřejnění: 30. srpna 2019

Výroční zpráva ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov za školní rok 2018/2019
 

Celkový počet článků: 16


Další informace

  • IČ: 60802154
  • DIČ: CZ60802154
  • Číslo účtu: 1683825339/0800
  • Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní umělecká škola
Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2

Zámecká 2
739 34  Šenov

Telefon: +420 776 179 035

E-mail: zus.senov@seznam.cz
www.zus-senov.cz

Více informací

Další informace